İnflamatuar Bağırsak Hastalığı

Yaygın olarak görülen İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) otoimmün hastalıklar sınıfında yer alan kronik bir sağlık sorunudur. Ülseratif kolit ve crohn hastalığı olarak iki türü vardır. Özellikle bağırsaklarda iltihaplı seyreden bu sağlık sorunu, tüm sindirim sistemini etkileyebilmektedir.
İnflamatuar Bağırsak Hastalığı

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Nedir?

İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), bağırsaklarda kronik iltihaplanma ile karakterize bir grup hastalığı ifade eder. Bu durum genellikle bağırsak fonksiyonlarında bozulmalara yol açar ve genellikle karın ağrısı, ishal, kanlı dışkı, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir.

İnflamatuar bağırsak hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik, bağışıklık sistemi ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. IBD’nin kesin bir tedavisi olmasa da, belirtiler genellikle ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve bazen cerrahi ile yönetilebilir.

IBD’nin iki ana türü vardır: Ülseratif kolit (UC) ve Crohn hastalığı (CD).

Ülseratif Kolit

Bu tür IBD, genellikle rektum ve kolon (kalın bağırsak) olarak adlandırılan bağırsak bölümünü etkiler. Enflamasyon ve ülserler (yara) genellikle rektumda başlar ve daha sonra kalın bağırsağın üst kısımlarına doğru ilerler. Ülseratif kolit tipik olarak sürekli bir patern izler, yani enflamasyon etkilenen bağırsak bölümünde sürekli olarak bulunur.

Ülseratif kolit, kalın bağırsağın (kolon) ve rektumun astarında iltihaplanmaya ve ülserlere (yaralara) neden olan kronik bir inflamatuar bağırsak hastalığıdır (IBD). Enflamasyon, ishal, rektal kanama, karın ağrısı ve kilo kaybı gibi çeşitli semptomlara neden olabilir.

Ülseratif kolitin kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. Ülseratif kolitin tedavisi yoktur, ancak semptomları hafifletmeye ve hastalığı yönetmeye yardımcı olabilecek tedaviler vardır.

Ülseratif kolit tedavisinin amacı, semptomların olmadığı bir dönem olan remisyona ulaşmak ve sürdürmektir. Tedavi, semptomlarınızın ciddiyetine ve bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değişecektir.

Ülseratif kolit için en yaygın tedavilerden bazıları şunlardır:

 • İlaçlar: Aminosalisilatlar, kortikosteroidler, immünomodülatörler ve biyolojikler dahil olmak üzere ülseratif koliti tedavi etmek için kullanılabilecek bir dizi farklı ilaç vardır.
 • Cerrahi: Bazı durumlarda ülseratif koliti veya komplikasyonlarını tedavi etmek için cerrahi gerekebilir. Örneğin, bağırsağın hastalıklı bir bölümünü çıkarmak veya atıkların geçmesi için yeni bir açıklık oluşturmak için ameliyat kullanılabilir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma ve stres yönetimi gibi ülseratif kolit hastalarının semptomlarını yönetmelerine yardımcı olabilecek bir dizi yaşam tarzı değişikliği vardır.

Ülseratif kolitiniz varsa, size uygun bir tedavi planı geliştirmek için doktorunuzla birlikte çalışmanız önemlidir. Bir dizi farklı tedavi mevcuttur ve sizin için en iyi tedavi, bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır.

İşte ülseratif kolit hakkında bazı ek gerçekler:

 • Ülseratif kolit, 15 ila 35 yaş arasındaki kişilerde daha sık görülür.
 • Erkekler ve kadınlar ülseratif kolitten eşit derecede etkilenir.
 • Vakaların yaklaşık %20’sinde ailede ülseratif kolit öyküsü vardır.
 • Ülseratif kolit ciddi bir hastalık olabilir, ancak genellikle yaşamı tehdit etmez.
 • Uygun tedavi ile ülseratif koliti olan çoğu insan normal, aktif bir hayat yaşayabilir.

Ülseratif kolit semptomlarından herhangi birini yaşıyorsanız, hemen bir doktora görünmeniz önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, remisyona ulaşma ve hastalığı uzun vadede yönetme şansınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Crohn Hastalığı

Bu tür IBD, sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyebilir, ancak en sık ileum (ince bağırsak) ve/veya kolon etkilenir. Crohn hastalığı, sindirim kanalının tüm katmanlarını etkileyebilir ve enflamasyon genellikle tüm bağırsak boyunca eşit olmayan bir şekilde dağılır. Bu, sağlıklı bölümler ve iltihaplı bölümler arasında değişen desenler oluşturur.

Crohn hastalığının neden olduğu iltihaplanma, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli semptomlara neden olabilir:

 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kilo kaybı
 • Tükenmişlik
 • Ateş
 • Ağız yaraları
 • Eklem ağrısı
 • Deri döküntüleri

Crohn hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. Crohn hastalığının tedavisi yoktur, ancak semptomları hafifletmeye ve hastalığı yönetmeye yardımcı olabilecek tedaviler vardır.

Crohn hastalığının tedavisinin amacı, semptomların olmadığı bir dönem olan remisyona ulaşmak ve bunu sürdürmektir. Tedavi, semptomlarınızın ciddiyetine ve bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değişecektir.

Crohn hastalığı için en yaygın tedavilerden bazıları şunlardır:

 • İlaçlar: Aminosalisilatlar, kortikosteroidler, immünomodülatörler ve biyolojikler dahil olmak üzere Crohn hastalığını tedavi etmek için kullanılabilecek bir dizi farklı ilaç vardır.
 • Ameliyat: Bazı durumlarda, Crohn hastalığını veya komplikasyonlarını tedavi etmek için ameliyat gerekebilir. Örneğin, bağırsağın hastalıklı bir bölümünü çıkarmak veya atıkların geçmesi için yeni bir açıklık oluşturmak için ameliyat kullanılabilir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma ve stres yönetimi gibi Crohn hastalığı olan kişilerin semptomlarını yönetmelerine yardımcı olabilecek bir dizi yaşam tarzı değişikliği vardır.

Crohn hastalığınız varsa, size uygun bir tedavi planı geliştirmek için doktorunuzla birlikte çalışmanız önemlidir. Bir dizi farklı tedavi mevcuttur ve sizin için en iyi tedavi, bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır.

İşte Crohn hastalığı hakkında bazı ek gerçekler:

 • Crohn hastalığı, 15 ila 35 yaş arasındaki kişilerde daha sık görülür.
 • Erkekler ve kadınlar Crohn hastalığından eşit derecede etkilenir.
 • Vakaların yaklaşık %20’sinde ailede Crohn hastalığı öyküsü vardır.
 • Crohn hastalığı ciddi bir hastalık olabilir, ancak genellikle yaşamı tehdit etmez.
 • Uygun tedavi ile Crohn hastalığı olan çoğu insan normal, aktif bir hayat yaşayabilir.

Crohn hastalığının semptomlarından herhangi birini yaşıyorsanız, hemen bir doktora görünmeniz önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, remisyona ulaşma ve hastalığı uzun vadede yönetme şansınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (IBD) Nasıl Tedavi Edilir?

İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), sindirim sisteminin iltihaplanmasına neden olan kronik bir durumdur. Şu anda IBD için bir tedavi yoktur, ancak semptomları hafifletmeye ve hastalığı yönetmeye yardımcı olabilecek tedaviler vardır.

IBD tedavisinin amacı, semptomların olmadığı bir dönem olan remisyona ulaşmak ve sürdürmektir. Tedavi, sahip olduğunuz İBH’nin türüne, belirtilerinizin şiddetine ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre değişiklik gösterecektir.

IBD için en yaygın tedavilerden bazıları şunlardır:

 • İlaçlar: Aminosalisilatlar, kortikosteroidler, immünomodülatörler ve biyolojik ilaçlar dahil olmak üzere IBD’yi tedavi etmek için kullanılabilecek bir dizi farklı ilaç vardır.
 • Cerrahi: Bazı durumlarda, IBD’yi veya komplikasyonlarını tedavi etmek için cerrahi gerekebilir. Örneğin, bağırsağın hastalıklı bir bölümünü çıkarmak veya atıkların geçmesi için yeni bir açıklık oluşturmak için ameliyat kullanılabilir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma ve stres yönetimi gibi IBD’li kişilerin semptomlarını yönetmelerine yardımcı olabilecek bir dizi yaşam tarzı değişikliği vardır.

Sizin için doğru tedaviyi bulmanın en iyi yolu doktorunuzla konuşmaktır. Seçeneklerinizi anlamanıza ve sizin için doğru olan bir tedavi planı geliştirmenize yardımcı olabilirler.

İşte IBD için en yaygın tedavilerden bazılarına daha ayrıntılı bir genel bakış:

 • Aminosalisilatlar: Aminosalisilatlar, IBD için en yaygın birinci basamak tedavidir. Sindirim sistemindeki iltihabı azaltarak çalışırlar.
 • Kortikosteroidler: Kortikosteroidler, şiddetli IBD’yi tedavi etmek için kullanılabilen güçlü anti-inflamatuar ilaçlardır. Bununla birlikte, yan etkileri vardır, bu nedenle genellikle yalnızca kısa süreler için kullanılırlar.
 • İmmünomodülatörler: İmmünomodülatörler, sindirim sistemindeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek bağışıklık sistemini baskılayarak çalışırlar.
 • Biyolojikler: Biyolojikler, iltihaplanmaya dahil olan spesifik proteinleri hedef alan daha yeni bir ilaç türüdür. Genellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen şiddetli IBD’yi tedavi etmek için kullanılırlar.

Bazı durumlarda IBD’yi tedavi etmek için cerrahi gerekebilir. Örneğin, bağırsağın hastalıklı bir bölümünü çıkarmak veya atıkların geçmesi için yeni bir açıklık oluşturmak için ameliyat kullanılabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri, IBD’li kişilerin semptomlarını yönetmelerine de yardımcı olabilir. Bazı yararlı yaşam tarzı değişiklikleri şunları içerir:

 • Sağlıklı beslenme
 • Düzenli egzersiz yapmak
 • Stresle başa çıkma
 • Sigarayı bırakmak

IBD’niz varsa, size uygun bir tedavi planı geliştirmek için doktorunuzla birlikte çalışmanız önemlidir. Bir dizi farklı tedavi mevcuttur ve sizin için en iyi tedavi, bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır.

Yorum Yap

İlginizi Çekebilir

Omega 6

Omega 6

Omega-6 yağ asitleri, sağlıklı bir vücut için önemlidir.

Zolax Nedir? Neden Nasıl Kullanılır? Mantar İlacı Zolax

Zolax

Mantar enfeksiyonları, sık karşılaşılan ve rahatsız edici sağlık

Ekinezya

Ekinezya

Ekinezya Amerika’da çok popüler bir bitkidir. Ekinezya, kızıl derililer

Katarakt Nedir?

Katarakt Nedir?

Katarakt Nedir? Katarakt, gözünüzün normalde şeffaf olan merceğinin

Takip Et