PET/CT Nedir?

2 min


PET/CT Nedir?

PET/CT Nedir?

Positron Emission Tomography (PET) ile bilgisayarlı tomografinin (CT) birleştirilmesiyle oluşan PET/CT, teşhis ve tedavi için doktorun ihtiyacı olan en hassas verileri sunabilen önemli bir testtir. Ağırlıklı olarak kanser hastalığının tedavisinde kullanılır.

Kanser şüphesi olan lezyonların tanımlanması, kanser tanısı sonrası yayılımının saptanması, hangi evrede olduğunun tespiti ve tedavi yanıtının belirlenmesinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bunun yanında sebebi bilinmeyen yüksek ateşin nedeninin belirlenmesinde, demans ve Alzheimer ayrımının yapılmasında, bazı kalp rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde de PET/CT’den faydalanılır.

PET/CT Bir Gün Öncesi Hazırlık

Hastanın, PET/CT çekimi öncesi bazı hazırlıklar yapması gerekir. Özellikle, ağır fiziksel egzersizleri ve vücudu yoracak aktiviteleri bir gün önceden bırakması gerekir. Ayrıca hastanın çekim öncesi 6 saat aç olması istenir.

Fakat diyabet hastalarının bu sürece daha da dikkat etmesi ve doktor kontrolünde süreci planlamaları gerekir. Çekimin yapılacağı gün, insülin ve oral anti diyabetik ilaçları almaları istenmez. Hastanın, PET/CT tetkikinin doğru sonuç verebilmesi için bu hazırlıklara dikkat etmesi gerekir.

PET/CT Çekim Öncesi Hazırlık

Çekime giderken daha önce yapılan tetkiklerin, epikrizlerin getirilmesi, PET/CT görüntülemesi ve raporlama süreçlerinde doğru yol alınmasını sağlar. Çekime başlanmadan önce, hasta hazırlık odasına alınır ve kan şekerine bakılır. Kan glikoz seviyesinin 70mg ila 200mg / dL arasında olması gereklidir. Hemşire, hastalık geçmişi ve gerekli formları doldurur.

Daha sonra çekim için gerekli olan görüntüleme maddesinin (radyofarmasötik) verilebilmesi için hastaya damar yolu açılır. Bu madde, şekere benzer ve alerjik etki yaratmaz. Enjekte edilen maddenin, vücuda dağılabilmesi için hastanın bir saat süre ile yatar pozisyonda kalması sağlanır.

PET/CT Çekimi Nasıl Yapılır?

Bu aşamadan sonra hasta çekim odasına alınır. Çekim sırasında, hastanın hareketsiz olmasına karşılık rahat nefes alabilecek pozisyonda olmalıdır. Hasta hazır hissettiğinde, bulunduğu yatak, yavaş olarak aletin görüntü toplama merkezinden geçer. Hasta, PET/CT çekiminde, kapalı bir mekanda kalmaz. Toplam 2-3 saat sürecek çekim sonrasında, görüntüleme maddesinin atılabilmesi için hastaya, bol su içmesi ve sık sık idrara çıkması tavsiye edilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir