Distoni

2 min


Distoni

Distoni

Distoni hastalığını kısaca hareket bozukluğu olarak adlandırabiliriz. Beynin çeşitli noktalarında oluşan hasarların, dışarıya istemsizce vuran kasılmalardır. Distoni hastalığının birçok farklı tipi vardır. Distoni hastalığının tedavisi, ilaçlar ya da cerrahi yöntemlerle uygulanabilmektedir.

Distoni Neden Olur?

Distoninin oluşumunda tek bir neden yoktur. Farklı nedenler sonucunda oluşabilen bir hastalıktır. Bazı hastalarda genetik nedenler ile ortaya çıkabildiği gibi, farkı hastalık geçiren kişilerde de ortaya çıkabildiği bilinmektedir. Bu hastalığa neden olan geni taşıyan kişiler, belirti göstermeyebilir. Farklı hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçların etkisine bağlı olarak distoni gelişebilir.

Distoni Belirtileri Nelerdir?

Distoni hastalarının gösterdiği semptomlar farklılık gösterebilmektedir.

Bunlardan Bazıları:

  • Gözlerin ani ve hızlı kırpılması
  • Konuşmada güçlük çekmek
  • Vücudun farklı bölgelerinde kasılmalar görülmesi
  • Ayaklarda oluşan kramplar
  • Ayakların istemsiz bir şekilde dönmesi

Distoni Tanısı Nasıl Konmakta?

Nöroloji uzmanlarının başlıca tercih ettikleri yöntemler, Beyin görüntülenmesi ve kan testleri olmaktadır. Klinik muayene sırasında uzmanlar, hastanın yaşı, semptomların görülmekte olduğu bölgeler ve bu semptomlara eşlik eden durumları göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmaktadırlar. Hastalığın henüz başlarında görülen semptomlar, tanı koyulmasını oldukça güç hale sokmaktadır. Öyle ki bazı durumlarda distoni, başka hastalıklar ile ilişkilendirilebilmektedir.

Distoni Tipleri

Distoni vücuttaki görüldüğü bölgeye göre sınıflandırılabilir.

  • Fokal Distoni; Vücudun tek bir bölümüne etki eden bir türdür. En fazla görülen distoni türüdür.
  • Segmantal Distoni; Bu türde ise fokal distoniden farklı olarak vücudun birbirine komşu olan kısımları etkilenmektedir. Ağız, boyun, çene, göz kapağı gibi kısımlarda görülmektedir.
  • Jeneralize Distoni; Bu türde hastanın kolundan veyahut ayağından başlayan hastalık yayılım göstererek, vücudun farklı bölümlerine yayılmaktadır. Tedavi edilmediği takdirde vücudun her yerine yayılabilmektedir.
  • Multifokal Distoni; Vücudu birbirine komşu olmayan kısımlarında görülmekte olan bir türdür.
  • Hemidistoni; Vücudun sağ ya da sol kısmını etkileyen distoni türüdür. Sağ bacak ve sağ kolda görülmesi buna örnek teşkil edebilir.

Distoni Tedavisi

Hastan hastaya farklılık gösterse de tedavisi var olan bir hastalıktır. Hastanın durumuna göre ilaç, botoks ve ya cerrahi müdahale ile tedavi edebilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir