Cüzzam

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
Cüzzam Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Cüzzam Nedir?

Cüzzam, bakteriyel bir enfeksiyon olan Mycobacterium leprae’nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalık özellikle cilt, sinir sistemi, burun ve boğaz gibi alanlarda hasara neden olur. Hastalığın belirtileri arasında deri lezyonları, sinir hasarı, ülserler, yaralar ve doku kaybı yer alabilir.

Cüzzam, uzun yıllar boyunca insanlar arasında korku ve ayrımcılık yaratan bir hastalık olarak bilinir. Ancak, modern tıp ve tedavi yöntemleri sayesinde cüzzamın tedavisi mümkündür ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Cüzzam hastalığı, acılı bir hastalık olabilir. Hastalık, sinir sistemi ve deride hasara neden olur ve bu da ağrı, uyuşukluk, yanma ve karıncalanma hissi gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca, cüzzam hastalığının ilerleyen evrelerinde, hastalığın neden olduğu deformasyonlar ve sakatlıklar da ağrılı olabilir.

Ancak, modern tıbbi tedavi ile cüzzam hastalığı kontrol altına alınabilir ve hastaların çoğu ağrı ve diğer semptomları azaltmak için ilaçlar alabilirler. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın ilerlemesini engeller ve semptomların ilerlemesini önler. Tedavi edilmemiş cüzzam hastalarında, hastalığın ilerleyen evrelerinde ağrılı deformasyonlar ve sakatlıklar meydana gelebilir.

Cüzzamın Tipleri

Cüzzamın sınıflandırılması, hastalığın klinik belirtilerine ve immünolojik cevaba dayanır.

 1. Lepromatöz cüzzam: En ciddi ve bulaşıcı türdür. Lepromatöz cüzzam, vücudun hemen her bölgesinde büyük, kıvrımlı lezyonlar oluşturur. Bu tür cüzzam, hastalığın ilerlemesiyle birlikte sinir hasarına neden olur ve yüz ifadelerinde değişiklikler, kaşların kaybı, sakal ve kaş kaybı, burun deformasyonu, yüz şişmesi, yüz felci gibi semptomlara yol açabilir.
 2. Tuberküloid cüzzam: Bu tür cüzzam, lepromatöz cüzzamdan daha az bulaşıcıdır ve daha az şiddetli semptomlara neden olur. Tuberküloid cüzzam, genellikle birkaç lezyonla başlar ve lezyonlar genellikle daha küçüktür. Sinir hasarı daha az olasıdır ve genellikle yüzde deformasyon görülmez.

Cüzzamın diğer tipleri arasında, orta dereceli ve araştırılmamış türler de vardır. Cüzzamın türü, doğru teşhis ve tedavi için önemlidir.

Cüzzam’ın Tarihi

Cüzzamın tarihte ilk ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, cüzzamın insanlık tarihi boyunca var olduğu ve antik çağlardan beri bilindiği bilinmektedir. Arkeolojik bulgular, cüzzamın MÖ 2000-1500 yılları arasında Mısır’da var olduğunu göstermektedir.

Cüzzamın tarihi kayıtları, yaklaşık olarak 6000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Hindistan ve Çin gibi bazı ülkelerde, cüzzam hastalığına dair tarihi kayıtlar 2000 yıldan daha eski tarihlere dayanmaktadır.

Cüzzamın Orta Çağ’da Avrupa’da yaygın hale geldiği bilinmektedir. Bu dönemde cüzzam hastaları toplumda dışlanmış ve ayrımcılığa uğramışlardır. Ancak, modern tıp ve tedavi yöntemleri sayesinde cüzzam hastalığı günümüzde nadir görülen bir hastalıktır ve erken teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınabilir.

Osmanlı’da Cüzzam Hastalığı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, cüzzam hastalığı ülkede oldukça yaygın bir şekilde görülmekteydi. Bu hastalık, dönemde “lepra” olarak biliniyordu. Osmanlı İmparatorluğu, cüzzam hastaları için özel hastaneler ve sığınaklar kurarak, bu hastaların toplumdan uzak tutulmasını ve tedavi edilmelerini sağlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da, Galata’da yer alan ve günümüzde hala ayakta olan “Leprosy Hospital” adı verilen bir hastane, cüzzam hastaları için özel olarak inşa edilmiştir. Bu hastane, 19. yüzyılın sonlarına kadar cüzzam hastaları için hizmet vermiştir.

Osmanlı döneminde, cüzzam hastalığına karşı mücadele için çeşitli önlemler alınmıştır. Cüzzam hastaları, özel hastanelerde ve sığınaklarda tedavi edilirken, toplumdan uzak tutulmaları da sağlanmıştır. Bununla birlikte, cüzzam hastalarının dışlanması ve ayrımcılığa uğraması, tarihin birçok döneminde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da söz konusu olmuştur.

Müslüman Toplumlarda Cüzzam Hastalığı

Cüzzam hastalığı, Müslüman toplumlarda da tarihin başından beri bilinen bir hastalıktır. İslam dininde, cüzzam hastalığına yakalanan insanların tedavi edilmesi ve toplumda dışlanmamaları öngörülmüştür.

Hz. Peygamber’in hayatında da cüzzam hastalarına yardım ettiği ve onların topluma kazandırılmasını sağladığı bilinmektedir. Hz. Peygamber, cüzzam hastalarını ziyaret eder, onlarla sohbet eder ve onların iyileşmelerine yardımcı olurdu. Bu davranışlarıyla, cüzzam hastalarının toplumda dışlanmasına ve ayrımcılığa uğramasına karşı bir tavır sergilemiştir.

İslam tarihinde, cüzzam hastalarının tedavisi için çeşitli hastaneler ve sığınaklar kurulmuştur. Bu hastanelerde, cüzzam hastaları tedavi edilirken, toplumdan izole edilmemeleri ve insanca yaşayabilmeleri sağlanmıştır.

Günümüzde, İslam dünyasında cüzzam hastalığı nadir görülen bir hastalık olmakla birlikte, hastalıkla mücadele için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İslam dininin insanlara sevgi, saygı ve merhamet duyguları aşılaması, cüzzam hastalarına karşı olumsuz bir tutum geliştirilmesine engel olmaktadır.

Avrupa Tarihinde Cüzzam Hastalığı

Cüzzam hastalığı, Avrupa’da tarihsel olarak yaygın bir hastalıktı. Ortaçağ Avrupa’sında, cüzzam yaygın bir sağlık sorunuydu ve çoğu zaman hastalar, toplumun dışına itildi. Cüzzam hastaları, şehir dışındaki ayrılmış bölgelerde yaşıyorlardı ve toplumdan izole ediliyorlardı. Bu nedenle, cüzzam hastalarına “leprosy” (lepra) denirdi ve bu kelime, “leprosarium” olarak bilinen izolasyon evleri için kullanılırdı.

Ancak, modern çağlarda, dünya genelinde cüzzam vakaları önemli ölçüde azaldı. Avrupa’da da, cüzzam vakaları önemli ölçüde azalmıştır. Bugün, Avrupa’da cüzzam vakaları çok nadirdir ve genellikle yurtdışından gelen enfekte kişiler tarafından taşınır. Avrupa’daki cüzzam vakalarının büyük çoğunluğu, ziyaret ettikleri veya yaşadıkları ülkelerde cüzzamla temas eden insanlarda görülür.

Amerika Tarihinde Cüzzam Hastalığı

Cüzzam hastalığı, Amerika’da tarihsel olarak yaygın bir hastalıktı. Amerika kıtasına İspanyol sömürgecileri tarafından getirildiği düşünülmektedir. Sömürge dönemi boyunca, cüzzam hastaları çoğunlukla ayrılmış bölgelerde yaşamak zorundaydı ve toplumdan dışlandı. Bu nedenle, cüzzam hastalarına “leprosy” denirdi ve bu hastalara ait yerler “leprosarium” olarak adlandırılırdı.

yüzyılın ortalarından itibaren, ABD’deki cüzzam hastaları da genellikle izolasyon evlerinde yaşamaya başladılar. Ancak, modern tıbbi tedaviler sayesinde, cüzzam hastalığının kontrol altına alınması mümkün hale geldi. 1940’larda, dünyada cüzzamın tedavisi için sulfonamid antibiyotikler keşfedildi ve bu tedavi ABD’de de uygulandı.
Bugün, ABD’deki cüzzam vakaları çok nadirdir. Ancak, bazı cüzzam hastaları hala ABD’de var ve genellikle tıbbi bakım ve destek sunan özel cüzzam hastanelerinde veya huzurevlerinde yaşarlar. Ayrıca, ABD’de cüzzam hastalarına ayrımcılık yapmak yasaklanmıştır ve tıbbi bakım ve destek sunulmaktadır.

Cüzzamın Belirtileri Nelerdir?

Cüzzam hastalığının belirtileri, genellikle hastalığın erken dönemlerinde fark edilemez veya diğer hastalıkların belirtileriyle karışabilir. Ancak, hastalığın ilerleyen evrelerinde daha belirgin hale gelen bazı semptomlar vardır. Cüzzam hastalığının belirtileri şunlardır:

 • Vücudun çeşitli bölgelerinde görülen deri lezyonları
 • Uyuşukluk ve karıncalanma hissi
 • Ağrılı şişlikler ve düğümler
 • Sinirlerin hasar görmesi nedeniyle eller, ayaklar ve yüzde kas kaybı veya deformasyon
 • Burun, kulak, el ve ayak parmaklarında şekil bozuklukları veya dökülmeler
 • Gözlerde veya kaşların üzerinde yaralar veya düşmeler
 • Saç dökülmesi
 • Yorgunluk, ateş ve kilo kaybı gibi genel sağlık sorunları

Cüzzam hastalığının belirtileri, hastalığın tipine, kişinin bağışıklık sistemine ve diğer faktörlere göre değişebilir. Bazı insanlar, sadece hafif semptomlar gösterirken, diğerleri ciddi deformasyonlara ve sakatlıklara yol açabilen şiddetli semptomlar yaşayabilirler.

Cüzzam Bulaşıcı Bir Hastalıkmıdır?

Cüzzam hastalığı, bulaşıcı bir hastalıktır. Ancak, hastalığın bulaşıcılığı oldukça düşüktür ve doğru tedavi ile hastalığın bulaşıcılığı tamamen önlenebilir.

Cüzzam hastalığı, Mycobacterium leprae adı verilen bir bakteri tarafından oluşturulur. Bu bakteriler, genellikle burun, ağız veya boğaz yoluyla başka insanlara bulaşır. Bakterilerin bulaşması, öksürük, hapşırma veya burun temizliği gibi solunum yoluyla yayılan damlacıklar yoluyla gerçekleşir.

Ancak, cüzzam hastalığı bulaşıcılığı oldukça düşüktür ve bakterilerin bulaşması için birkaç faktörün bir araya gelmesi gerekir. Bu faktörler arasında, uzun süreli yakın temas, zayıf bir bağışıklık sistemi, yetersiz hijyen koşulları ve sağlıksız yaşam koşulları sayılabilir.

Hastalığın erken teşhisi ve tedavisi, bakterilerin yayılmasını engelleyerek hastalığın bulaşıcılığını önemli ölçüde azaltabilir. Bu nedenle, cüzzam hastalığına yakalanmış bir kişiye erken teşhis ve doğru tedavi önemlidir.

Cüzzam Nasıl Tedavi Edilir?

Cüzzam hastalığının tedavisi, özellikle hastalığın erken dönemlerinde oldukça etkilidir. Modern tedavi yöntemleri, Mycobacterium leprae adı verilen bakteriye karşı etkilidir ve hastalığın ilerlemesini engelleyebilir.

Cüzzam hastalığı tedavisi, genellikle birkaç antibiyotik ilacı kombinasyonu kullanılarak yapılır. En sık kullanılan ilaçlar, dapsone, rifampisin ve klofazimin gibi antibiyotiklerdir. Tedavi genellikle birkaç yıl sürer ve tedavi edilen hastaların bakterileri tamamen yok etmek için tedavi süresi boyunca ilaçları düzenli olarak alması gerekir.

Cüzzam hastalığının tedavisinde ayrıca, semptomları azaltmak ve hastanın sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olmak için diğer tedaviler de kullanılabilir. Örneğin, sinir hasarını tedavi etmek için steroidler veya ağrı kesiciler gibi ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca, cüzzam hastalarının deforme olmuş uzuvları düzeltmek için cerrahi müdahaleler de yapılabilir.

Cüzzam hastalarının tedavisinde, erken teşhis ve doğru tedavi oldukça önemlidir. Doğru şekilde tedavi edilirse, cüzzam hastalarının semptomları hafifletilebilir ve hastalığın ilerlemesi engellenebilir.

Cüzzamdan Nasıl Korunabilir? 

Cüzzam hastalığı, uygun tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir hastalıktır. Ancak, cüzzamdan korunmak için alınabilecek bazı önlemler vardır:

 1. Cüzzam hastaları ile yakın temas halinde olmaktan kaçının. Cüzzam bulaşıcı bir hastalıktır ve enfekte kişilerle temas halinde olmak hastalığın bulaşmasına neden olabilir.
 2. Düzenli el yıkama alışkanlığı edinin. Cüzzam bakterisi, genellikle burun veya ağız yoluyla bulaşır. Bu nedenle, ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla yıkamak, enfeksiyon riskini azaltabilir.
 3. Koruyucu ekipman kullanın. Cüzzam hastaları ile çalışırken, koruyucu giysiler, maske, eldiven gibi ekipmanlar kullanarak enfeksiyon riskini azaltabilirsiniz.
 4. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, cüzzam ve diğer enfeksiyonlardan korunmanın en iyi yoludur. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyku almak ve stresten uzak durmak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için iyi bir başlangıç olabilir.

Cüzzam hakkında daha fazla bilgi için https://en.wikipedia.org/wiki/Leprosy adresini inceleyebilirsiniz.

Yorum Yap

İlginizi Çekebilir

Kabakulak

Kabakulak

Kabakulak Tıpta adı parotidis epidemica olarak geçen ve

Beta HCG

Beta HCG

Beta HCG Beta HCG’yi genellikle gebe kalmaya çalışanlar

Kolik Bebek

Kolik Bebek

Kolik Bebek Bebeklerimiz dünyaya geldikleri ilk andan itibaren

probiyotik

Probiyotikler

Probiyotik Nedir? Probiyotikler; ağız yolu ile yeterli miktarda

PET/CT Nedir?

PET/CT Nedir?

PET/CT Nedir? Positron Emission Tomography (PET) ile bilgisayarlı

Takip Et